Route Master
primjena "AI" - umjetne inteligencije

Tehnologija prepoznavanja predmeta na fotografiji koristi se za identificiranje vlastitih i konkurentskih artikala na polici korištenjem naprednih tehnologija s primjenom umjetne inteligencije za obradu i klasificiranje slika.

Značajke "AI Shelf image recognition" funkcionalnosti

 • prepoznavanje sadržaja police u samo nekoliko sekundi nakon fotografiranja police, uz samo nekoliko klikova u RM aplikaciji

 • Indeks zauzeća:
  • prepoznati artikli se automatski klasificiraju i izračunava se indeks zauzeća police unutar jedne kategoriju, za vlastite proizvode i konkurenciju
  • postotak zauzeća ukupno za kategoriju i pojedinačno za svaki SKU
  • podaci se arhiviraju i prate povijesno – podloga za daljnje izvještaje i analize.

 • Usklađenost planograma:
  • fotografija trenutnog stanja police uspoređuje se s fotografijom govorenog ili ciljanog planograma za kategoriju
  • artikli na planogramu se uspoređuju po prisutnosti i položaju na polici - aplikacija vidljivo označi sve neusklađenosti, za svaki pojedini SKU.

Početak procesa - fotografiranje:

 • korisnička opcija prepoznavanja sadržaja police dostupna je kao opcionalni ili obvezni zadatak unutar jedne radne posjete prodajnom objektu
 • fotografira se dio police koji sadržava odabranu kategoriju
 • ukoliko je ukupni obuhvat kategorije širi od fotografiranog dijela police (regal), uzimaju se dodatne fotografije slijeva nadesno
 • aplikacija automatski spaja svaku dodatnu fotografiju u jednu zajedničku dok se ne formira zajednička slika cijele kategorije na polici ("stitching").

Dodatna obrada slike prije analize:

 • po potrebi korisnik aplikacije može dodatno preciznije suziti ukupne dimenzije obuhvata kategorije unutar slike police i odbaciti nepotrebne dijelove police koji se ne odnose na kategoriju ili su prazni
 • moguće je izrezivanje nepotrebnih dijelova ne samo na rubovima fotografije, nego i unutar fotografije.

Završetak analize - izračun postotka zauzeća:

 • kad je korisnik zadovoljan konačnom slikom kategorije na polici, jednim klikom pokreće analizu slike
 • analiza slike se obavlja u pozadini korištenjem umjetne inteligencije na serverima RM sustava
 • analiza je gotova u nekoliko sekundi. Korisnik dobiva gotov izračun postotka zauzeća vlastitih proizvoda za cijelu kategoriju, kao i na razini svakog SKU-a
 • svaki prepoznati SKU je obilježen okvirom zasebne boje na slici radi bolje vizualizacije rezultata.

Usavršavanje sustava prepoznavanja:

 • preciznost aplikacije i najbolji rezultati postižu se dodavanjem velikog broja pojedinačnih referentnih fotografija za svaki SKU.
 • kod uvođenja novog artikla, preciznost nije dovoljno velika na početku primjene te zbog toga aplikacija ima sustav stalnog poboljšavanja preciznosti - krajnji korisnici dodaju kontinuirano nove fotografije u sustav, što podiže preciznost.
 • korisnik primijeti netočno prepoznavanje, klikne na sliku artikla, odabere ispravan SKU za sliku i pošalje u sustav na "učenje".

Praćenje konkurencije:

 • uvođenjem konkurentskih artikala u sustav prepoznavanja, postiže se veća preciznost sustava
 • konkurentski artikli se klasificiraju na jednak način kao i vlastiti
 • uz dobru pripremu i klasifikaciju, korisnik ima bolje informacije o prisutnosti konkurentskog brenda nego sam vlasnik brenda

Analiza police u Web Office-u