ROUTE MASTER je informacijski sustav baziran na mobilnim uređajima (HHC – Handheld Computer, Smartphone mobiteli, ili Tablet računala) namijenjen za podršku prodajnom osoblju na terenu, a korisniku služi za računalno praćenje prodaje na terenu: obradu prodajnih mjesta, preuzimanje narudžbi od kupaca, izdavanje računa, potvrdu dostave robe (PoD), evidenciju zaduženja POS opreme i materijala, popunjavanje prilagođenih upitnika i obrazaca, te ispunjavanje zadanih ciljeva i zadataka.

Praćenje prodaje na terenu

Evidencija posjeta kupcima, preuzimanje narudžbi od kupaca, potvrda dostave robe, izdavanje računa, evidencija zadužene opreme. Praćenje dogovorenih promocija, dodatnih izloga, udjela, konkurencije... Evidencija svih ostalih aktivnosti: popunjavanje prilagođenih upitnika i obrazaca, te ispunjavanje zadanih ciljeva i zadataka

Kupci

Za svakog kupca dostupni su osnovni podaci o adresi, matičnom broju, kontakt osobi, telefon, faks ..., kao i napredni podaci o prometu, analiza dugovanja (ukupno/dospjelo, starost po danima), kredit-limiti, blokade, povijesti prodaje po artiklima, ugovoreni asortimani roba, evidencija zadužene opreme (hladnjaci, caffe aparati točionici...)

Kategorizacija kupaca

Prodajna mjesta kupaca se mogu kategorizirati na neograničen broj kriterija, npr. prema kanalu prodaje, prema veličini prodajnog prostora, prema obimu prometa, prema tipu, prema formatu itd. Kategorizacijom kupaca se dobiva mogućnost razdvajanja podataka po kriterijima kategoriziranja radi dobivanja kvalitetnijih izvještaja, kao i za mogućnosti ciljanja i filtriranja nekih aktivnosti za kupce različite kategorije.

Potvrda dostave

Distribucija robe u veleprodaji sa dostavom robe kupcu zahtijeva od dostavljača da za svakog kupca ispostavi točno onu robu naručenu od kupca i pripremljenu na elektroničkoj dostavnici. Najveću potrebu za primjenu ovakvog sistema imaju kompanije koje prodaju tzv. "neegaliziranu" robu, tj. robu koja se naručuje komadno, a isporučuje prema težini (mesna industrija, pekarstvo, mljekarstvo...), upravo zbog korekcija koje se moraju napraviti na isporuci vagane robe. Ovaj sistem je također nezaobilazan kod kompanija koje trebaju primjenu slijedivosti robe do prodajnog mjesta.
Potvrđena elektronska dostavnica se može ispisati na mobilnom pisaču, te ukoliko je potrebno može biti izdan i račun uz eventualnu fiskalizaciju.

Praćenje učinkovitosti prodavača

Završetak rada na pojedinom prodajnom mjestu kreira zapis o odrađenoj posjeti kupcu u koji se upisuje datum i vrijeme početka i kraja obilaska, eventualni razlog zbog kojeg nije bilo prodaje, broj izdanih dokumenata, broj popunjenih upitnika i sl. Kupac na hodogramu dobiva vizualnu oznaku da je „odrađen“ što daje korisniku dobru preglednost rada na hodogramu na kraju dana. Dodatno, može se zadati i obavezni zapis trenutne geografske (GPS) pozicije korisnika/uređaja, radi praćenja kretanja i optimiziranja hodograma. Ukoliko se uključi opcija
evidencije kilometraže, može se pratiti i efikasnost po pređenim kilometrima zaduženog vozila.

Narudžbe

U procesu izrade narudžbe u aplikaciji, prodajnom predstavniku su na samo jedan klik, dostupni svi podaci o kupcu: povijest prodaje, zadnja narudžba, ugovoreni asortimani, ili asortimani za kategoriju kupca, artikli na akciji, te različite inicijative: nova ulistanja, ciljana numerika, i sl. U istom procesu, dok kreira narudžbu, korisnik može za svaki artikl evidentirati i stanje prisutnosti na polici (OOS), fotografirati policu, unijeti maloprodajnu cijenu, itd.

Ambulantna prodaja

Ovaj način veleprodaje zasnovan na direktnoj prodaji iz kamiona bez prethodnog naručivanja robe (Van sales). U pravilu ga koriste tvrtke proizvođači sa manjim asortimanom robe, koja u pravilu ima dugačke rokove trajanja. Vozilo sa robom u aplikaciji se prati kao posebno skladište, te se u svako doba ima uvid u trenutno stanje zaliha i sve prethodne ulaze i izlaze robe. Zalihe artikala se prate dodatno i po LOT/Batch serijama. Aplikacija podržava ispis računa na bluetooth mobilne pisače uz ugrađenu fiskalizaciju računa. Korištenje ugrađenih ili bluetooth barkod-skenera je podržano i automatizirano u potpunosti.

Unapređivanje prodaje

Ovaj programski modul aplikacije posebno je koristan u sistemima veleprodaje gdje ne postoji direktna isporuka robe na prodajno mjesto, odnosno, robu u maloprodaju dostavljaju ugovorene tvrtke distributeri, ili je kupac veliki maloprodajni lanac i po ugovoru se brine sam za popunjenost robe na policama.
Primjenom sistema prilagodljivih upitnika i obrazaca može se skupljati proizvoljno veliki set podataka o stanju robe na policama, praćenju ugovorenih udjela, maloprodajnih cijena, dodatnim izlaganjima i promocijama, prisutnosti i aktivnostima konkurencije, isl. uz neograničen broj pozicija za fotografiranje unutar prodajnog objekta.
Uz dodatak sistema zadataka moguće je u potpunosti ispratiti, kako ugovorene pozicije i udjele, tako i dodatna izlaganja, ulistanja, te promocije (npr. sniženje cijene), na način da aplikacija daje točne notifikacije za svaku ugovorenu/dogovorenu aktivnost, kao i obvezu evidentiranja od strane prodajnog predstavnika da je pojedina aktivnost izvršena ili ne, te da li je sukladna ugovoru/dogovoru. Ako se radi o dodatnim izlaganjima, uvijek se mora i fotografirati pozicija u objektu.

Zadužena oprema kod kupca

Aplikacija omogućuje korisniku evidentirati, ili pregledati stanje zadužene opreme kod pojedinog kupca. Evidentiraju se npr. hladnjaci, točionici, caffe aparati, suncobrani i sl. Korisnik bira model uređaja sa liste opreme i za neku opremu unosi samo količinu, a za vredniju opremu dodatno i serijski ili inventarni broj uređaja. Postoji mogućnost izdavanja novog uređaja kupcu na način da se pripremi nalog u backoffice-u, te se realizira na prodajnom mjestu. Isto tako se evidentira nedostatak ili povlačenje uređaja/opreme od kupca zbog servisiranja ili trajno.

Ušteda vremena i ljudski resursa

ROUTE MASTER sustav smanjuje troškove koji nastaju zbog višestrukog prepisivanja narudžbi kupaca, tako da nema potrebe za osobljem čiji su zadaci prepisivanje narudžbe koje su napravili djelatnici na terenu

Zadovoljniji kupci

Sustav smanjuje broj pogrešno ispunjenih narudžbi(ili dostavnica), a samim tim i broj pogrešnih isporuka jer samo osoba na terenu radi unos u direktnom kontaktu sa kupcem. Na ovaj način se poboljšavaju odnosi sa kupcima, a istodobno se smanjuju troškovi krivih isporuka i povrata robe.

Ušteda troškova poštarine

ROUTE MASTER sustav ukida troškove naknadnog slanja računa za ispostavljenu robu kod sustava sa ambulantnom prodajom robe iz dostavnog vozila.

Slijedivost do razine prodajnog mjesta

ROUTE MASTER uz pomoć barkod(a u budućnosti i RFID) tehnologije omogućuje slijedivost robe do nivoa kupca, na način da se direktno na dostavnom mjestu, kod kupca, evidentiraju LOT ili SSCC kodovi robe koji nose informacije o porijeklu robe i rokovima trajanja.

Smanjeni troškovi hladnjaka i opreme u najmu kod kupaca

ZROUTE MASTER omogućuje uštede na opremi zaduženoj kod kupaca (hladnjaci, vitrine, uslužni aparati, ...) ili na promotivnim materijalima (suncobrani, šankovi, čaše, stolice, police,...) na način da se u sustavu vode sve evidencije po vrsti opreme i mjestu zaduženja/razduženja i statusu funkcionalnosti. Točnom evidencijom postiže se i bolji odnos sa kupcima, što u konačnici pospješuje prodaju.

Indirektni kupci

ROUTE MASTER sustav omogućuje i evidentiranje i unos novih kupaca u sustav, specijalno za slučaj da se kupci ne vode u ERP bazi podataka i roba im se isporučuje preko vanjskih distributera. Za ovakve kupce se ne vode komercijalni uvjeti, ali se vode sve evidencije opreme u najmu, promo materijala i prate se marketinškom obradom.

GPS tehnologija i povećanje produktivnosti

Trenutno, ROUTE MASTER sustav ima opciju prikupljanja geografskih lokacija prodajnih mjesta, kao i evidentiranje geografskih lokacija na hodogramu kretanja komercijalista. U budućnosti se ovaj sustav može proširiti na vizualno praćenje integracijom tih podataka u mape (npr. Google Maps, Garmin ...).

Produktivniji komercijalisti

ROUTE MASTER sustav povećava produktivnost terenskog osoblja i omogućuje da u svako doba imaju svježe i ažurne podatke o kupcima, dugovanjima, prodaji, novim artiklima, cijenama artikala, stanjima zaliha, i sl. što stvara uštedu u vremenu provedenom na traženju informacija putem telefona, pregledavanjem papira, putovanjem u ured po informacije. Dodatno, praćenjem rada terenskih komercijalista povećava se njihova produktivnost na način da poslovodstvo može pravodobno upozoriti na prazne hodove ili pogreške u njihovu radu. Ovo je naročito istaknuto kod unapređivača prodaje čiji učinak se bez ovakvog sustava ne može direktno i eksplicitno evaluirati.

Optimiziranje zaliha

ROUTE MASTER sustav, korištenjem GPRS/GSM bežične tehnologije omogućuje pravodobno slanje narudžbi sa dostavnog mjesta što omogućuje skladišnom osoblju pravodobnu pripremu isporuke robe, kao i pravodobno predviđanje nabavke novih količina za robu koja ima povećan promet. Na ovaj način se postiže optimizacija stanje zaliha, pogotovo za sustave sa ograničenim skladišnim kapacitetima.

Digitalni potpis kupca za potvrdu narudžbe

Korištenjem napredne tehnologije, sustav omogućuje potpis narudžbe ili dostavnog dokumenta direktno na ekran mobilnog uređaja. Pohranjeni potpis je nakon toga dostupan za provjeru svim odgovornim osobama u nabavnom lancu tvrtke (POD - Proof Of Delivery).

Kvalitetnije marketinške informacije o kupcima i tržištu

ROUTE MASTER omogućuje unapređenje prodaje obradom kupaca i tržišta pomoću prilagodljivog sustava anketa i marketinških upitnika. Analitički podaci o kupcima, potrebama kupca, proizvodima, proizvodima konkurencije i tržišnim trendovima, dobiveni kroz ovaj sustav, daju poslovodstvu značajne poslovne informacije, koje su osnova za kvalitetne poslovne odluke.

Supervizorski mod rada

ROUTE MASTER sustav ima razrađeno profiliranje krajnjih korisnika softvera koje omogućuje hijerarhijsku organizaciju u poslovanju. Nadređeni korisnici (npr. prodajni voditelji) u svako doba imaju mogućnost dohvata podataka prodaje iz sustava za svoje podređene korisnike, te na taj način imaju pregled učinka njima podređenih korisnika i to dok su i sami na terenu.

Specifikacije tehničke opreme

ROUTE MASTER sustav čine tri softverske komponente, a za funkcioniranje sustava potrebno je osigurati opremu i minimalne tehničke zahtjeve za rad sustava po svakoj od tri komponente

Route Master

Za korištenje ROUTE MASTER softvera na terenu, potrebno je osigurati ručna računala slijedećih karakteristika:

 • OS: Windows Mobile 5.0 (i više) HandHeld uređaji:
  • memorija: 64 MB RAM / 128 MB ROM
  • Veličine ekrana: min. 2.8” dijagonalno, rezolucija: min. 320×240
  • (za uređaje s kapacitivnom ekranom min. 3.7” dijagonalno)
  • OS: Android OS 2.2(i više) smartphone ili tablet:
  • memorija: 512 MB RAM / 512 MB ROM
  • Veličine ekrana: min. 3.7” dijagonalno, rezolucija: min. 320×240
 • USB konekcija (za instalaciju)
 • WAN: ugrađen GPRS/EDGE/HSDPA/3G modul
 • WLAN: IEEE 802.11b (opcionalno)
 • Bluetooth (opcionalno)
 • barkod čitač (opcionalno)
 • GPS modul (opcionalno)
 • kamera (opcionalno)

Za korištenje ROUTE MASTER sustava za aplikacije ambulantne prodaje ili potvrde dostave robe potrebni
su prijenosni pisači slijedećih karakteristika:

 • spajanje: Bluetooth ili RS232
 • protokol: ESC/P ili PCL
 • format papira: Form, Perforated, Roll; bilo koje dimenzije
 • radna temperatura: -10°C do +50°C
 • napajanje: 12/24V istosmjerno

SBackoffice

Za instalaciju klijent aplikacije SBackoffice programske cjeline ROUTE MASTER sustava, potrebno je PC
računalo slijedećih minimalnih zahtjeva:

 • procesor: Intel Celeron 2GHz
 • memorija: 1GB RAM
 • disk: 50 GB HDD
 • ekran: 17“ display
 • LAN: mrežni adapter 10/100/1000 Mb
 • OS: Windows XP/7/8

Data Integrator

Za rad Data Integratora kao pozadinskog poslužitelja ROUTE MASTER sustava i instalaciju
Microsoft SQL Servera potreban je poslužitelj sa minimalnim zahtjevima kako slijedi:

 • procesor: 1 x Intel Xeon ili sličan procesor (poželjno: “dual core” ili “quad core”)
 • memorija: min. 3 GB DDR2 RAM
 • disk: min. 80 GB HDD
 • LAN: 1Gb mrežni adapter
 • OS: Windows 2003 server SP1 ili više

Za manje sustave sa malim brojem korisnika SBackoffice aplikacije, moguća je i instalacija na obično PC računalo viših karakteristika sa Windows 7 Profesional operativnim sustavom.